کانال تلگرام انقلاب مستمر اسلامی

کانال رسمی انقلاب مستمر اسلامی در تلگرام افتتاح شد تا دسترسی به محتواهای جدید این پایگاه راحت تر و سریع تر صورت پذیرد. اگرچه انتقادات فراوانی به این گونه شبکه های اجتماعی و هیئت آن ها وارد است، ولی برای جلب دایره ی بزرگتری از مخاطبین و دسترسی بیشتر به مستضعفین فکری، انقلاب مستمر اسلامی به این شیوه ی نوین روی آورد.

آدرس کانال رسمی انقلاب مستمر اسلامی در تلگرام http://telegram.me/continuous هست و از درون اپلیکیشن تلگرام می توان با آی دی @Continuous به آن وارد شد. اطلاع رسانی و بازنشر این کانال از مصادیق نسبی زکات علم خواهد بود، پس دریغ نفرمایید.