ترقی بدون لحاظ کپی رایت!

در روزگاری که قرار بود مثلاً ترقی کنیم، رضا شاه از علی اصغر حکمت پرسیده بود که این خارجی ها چرا این قدر پیشرفت (!) کرده اند؟ ایشان هم گفته بود که خارجی ها دلیل پیشرفتشان چیزی به نام «یونیورسیته» هست. رضا شاه هم از حکمت خواسته بود که یکی از همین یونیورسیته ها (که حکمت آن را دانشگاه نامید) در ایران بسازد. تا ما هم یونیورسیته دار شویم و پیشرفت کنیم. ایشان هم دانشگاه تهران یعنی اولین دانشگاه ظاهراً ایرانی را میسازد.

ادامه خواندن ترقی بدون لحاظ کپی رایت!

لطفاً ما را مِس کنید!

از همان ابتدا که چشم گشودیم واژگانی مثل جدید، مدرن و پیشرفته برایمان خوب تلقی داده شد. تلقی داده شد. یعنی خودمان در القای آن نقش چندانی نداشتیم و این خانواده و جامعه بودند که پیشفرض-وار ما را وادار کردند که اینگونه بیندیشیم. البته افرادی که بیشتر اهل دانش هستند می دانند که مدرن بودن یا جدید بودن معنایش با آن چیزی که عوام از آن استنباط می کنند متفاوت است.

ادامه خواندن لطفاً ما را مِس کنید!