بسم الله الرّحمان الرّحیم

کلّ أمرٍ ذی بال، لم یبدأ بإسم الله فهو أبتر…

انقلاب مستمر اسلامی ، انقلابیست که مستمر بودن یکی از صفات ثبوتی و ناگزیرش هست. یعنی این انقلاب تمام نمی شود مگر این که اسلام به شکل تمام و در حد کامل حاکم شود! به همین خاطر هست که من خیلی خیلی تأکید دارم که کلمه ی «مستمر» حتماً جزئی از انقلاب اسلامی باشد. و برای همین اسم این وب نگاشت «انقلاب مستمر اسلامی» هست.

در این جا إن شاء الله به بیان دیدگاه ها و تراوشات مفید و جالب ذهنی، راجع به انقلاب اسلامی و ما یرتبط پرداخته می شود. توضیحات جامع تر و بیشتر راجع به انقلاب مستمر اسلامی در این صفحه موجود است:

معرفی انقلاب مستمر اسلامی .