چگونه پولدار شدند؟

وقتی ثروت شگرف کشورهای توسعه یافته و فقر نسبی کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده را می بینیم، خود به خود این سؤال برایمان مطرح می شود که دلیل این تمایز چیست؟ چرا با وجود جمعیت های نسبتاً یکسان، مردم کشورهای در حال توسعه بیشتر و سخت تر کار می کنند، ولی فقیرتر هستند؟ پاسخ این سؤال را می توان در ناهنجاری های اخلاقی اقشاری از بشر دانست که در تاریخ بارها موجب عدم توازن شده اند. مثلاً آنگاه که مردم ملل گوناگون در حال آبادانی و کشورسازی بودند، با حملات وحشیانه و کشورگشایی های قوم مغول مواجه شدند. یا آن زمان که مردم طی یک روند طبیعی در حال شکل دهیِ اجتماعات بر مبنای اعتقادات خویش و در راستای اعتلای فرهنگی بودند، مورد هجوم استعمارگری انگلیس، فرانسه و … قرار گرفتند. این که پس از آن اتفاقات، توازن های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به هم می خورد، ایرادِ توده ی متعادل و اخلاق گرا نیست، بلکه ایرادِ آن اقلیّتِ ضدّاخلاق و ضدّبشر است که ارزش های عمومی جامعه ی انسانی را پایمال می کند.

ادامه خواندن چگونه پولدار شدند؟