از دستِ روشن فکر نما …

با پدیده ای روبرو هستیم که خیلی جدید نیست. یعنی اصلاً جدید نیست. با دیدن فیلم های زمان قبل از انقلاب و به ویژه عکس های سیاه و سفید از خیابان های تهران و کالج های آن طرف آب، می شود دریافت که همیشه جوانانی بوده اند که علاقه ی شدیدی داشته اند به گرفتن ژست روشن فکری! افرادی که موهایشان را مدل خاصی می زنند، ریششان را و … و به هر وجهی سعی دارند خودشان را متفاوت، و گیج نشان دهند. دوست دارند مردم ایشان را گیج و منگ بپندارند، «چرا؟» ، چون که این تقریباً همان ژستی است که افراد متفکّر دارند.

ادامه خواندن از دستِ روشن فکر نما …

هم شرقی، هم غربی، تلویزیون ایرانی!

نیاز به عینک خاصی نیست. اگر صرفاً با چشم غیر مسلّح و حقیقتاً «واقع نگر» نگاه کنیم، خواهیم دریافت که این «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، باطنش با اسمش تناسبی ندارد. حتی تضاد هم دارد! همه انتظار داشتند که این حکومتِ مبتنی بر دین، بر صفحه ی تلویزیونش چیزهایی را نقش ببندد که به درد معنویّت انسان ها بخورد. چیزهایی که انسان را به تعالی برساند، نه اینکه موقتاً نفسش را ارضا کند. به تعالی که نمی رساند هیچ، اساس و بنیان اسلامی انقلاب را هم زیر سؤال می برد.

ادامه خواندن هم شرقی، هم غربی، تلویزیون ایرانی!

بسم الله الرّحمان الرّحیم

کلّ أمرٍ ذی بال، لم یبدأ بإسم الله فهو أبتر…

انقلاب مستمر اسلامی ، انقلابیست که مستمر بودن یکی از صفات ثبوتی و ناگزیرش هست. یعنی این انقلاب تمام نمی شود مگر این که اسلام به شکل تمام و در حد کامل حاکم شود! به همین خاطر هست که من خیلی خیلی تأکید دارم که کلمه ی «مستمر» حتماً جزئی از انقلاب اسلامی باشد. و برای همین اسم این وب نگاشت «انقلاب مستمر اسلامی» هست.

در این جا إن شاء الله به بیان دیدگاه ها و تراوشات مفید و جالب ذهنی، راجع به انقلاب اسلامی و ما یرتبط پرداخته می شود. توضیحات جامع تر و بیشتر راجع به انقلاب مستمر اسلامی در این صفحه موجود است:

معرفی انقلاب مستمر اسلامی .