شروع یک شروع

تا چند دهه ی پیش ازدواج برای بشر جزء یکی از مسلّمات زندگی بود. یعنی هر انسانی به یک حدی از بلوغ که می رسید تصمیم به ازدواج می گرفت و این دقیقاً برابر بود با ازدواج کردن. یعنی بین تصمیم گرفتن و انجام آن فاصله ی چندانی نبود. الان قضیه بسیار متفاوت شده. دیگر ازدواج جزء مسلّمات نیست. حتی اگر هم در برخی از جوامع نسبتاً سنّتی مثل ایران ازدواج یک چیز رایج باشد، به موقع ازدواج کردن جزء مسلّمات نیست.

ادامه خواندن شروع یک شروع

ترقی بدون لحاظ کپی رایت!

در روزگاری که قرار بود مثلاً ترقی کنیم، رضا شاه از علی اصغر حکمت پرسیده بود که این خارجی ها چرا این قدر پیشرفت (!) کرده اند؟ ایشان هم گفته بود که خارجی ها دلیل پیشرفتشان چیزی به نام «یونیورسیته» هست. رضا شاه هم از حکمت خواسته بود که یکی از همین یونیورسیته ها (که حکمت آن را دانشگاه نامید) در ایران بسازد. تا ما هم یونیورسیته دار شویم و پیشرفت کنیم. ایشان هم دانشگاه تهران یعنی اولین دانشگاه ظاهراً ایرانی را میسازد.

ادامه خواندن ترقی بدون لحاظ کپی رایت!